Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Unia Europejska

Innowacyjna usługa diagnostyczno-terapeutyczna

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Poradni Rehabilitacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi diagnostyczno-terapeutycznej.

Nazwa beneficjenta

Zawisz Ryszard Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PrewReh”

Źródło finansowania projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu

Wartość projektu 512 639,26 PLN, dofinansowanie UE 402 135,57 PLN, wkład własny 110 503,49 PLN

Okres realizacji

2021.06.04 – 2021.09.30

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na wdrożeniu innowacyjnej usługi diagnostyczno-terapeutycznej polegającej na połączeniu diagnostyki biomechanicznej oraz USG. Projekt umożliwi wdrożenie innowacji procesowej i związanej z nią innowacji produktowej nie stosowanej w skali kraju dłużej niż 3 lata oraz innowacji nietechnologiczno-organizacyjnej na poziomie firmy.

Biuro projektu

Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7 tel. 32 4575 547

Osoba kontaktowa

Ryszard Zawisz, Ewa Pawelec

E-mail

prewreh@neostrada.pl

Szybki kontakt

+48 32 457-55-47
prewreh@neostrada.pl
Strzelców Bytomskich 8/7
44-280 Rydułtowy

TUV-NORD